27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Program 27. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie

2021

IMPREZY GŁÓWNE 

WYSTAWA KONKURSU GŁÓWNEGO

WYSTAWA KONKURSU TEMATYCZNEGO ZMIENIAJĄCY SIĘ ŚWIAT A ZDROWIE 

WYSTAWA PRAC JURORÓW 

WYSTAWA PLAKATÓW GOŚCIA SPECJALNEGO 27. MBP KAZUMASY NAGAIEGO – ZWIERZĘTA

Kurator honorowy: Shoji Katagishi

Galeria Salon Akademii, Galeria –1, Muzeum ASP w Warszawie 
Pałac Czapskich
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5 

Wernisaż i ogłoszenie wyników: 12 czerwca, godz. 18:00
Czas trwania: 13 czerwca – 28 sierpnia
Kuratorka wystaw Biennale (Pałac Czapskich): Magdalena Sołtys
Współpraca kuratorska: Mateusz Machalski 
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Współorganizatorzy: Muzeum Plakatu w Wilanowie, STGU  

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

GENERACJA 2.0 – CO NAM POZOSTAŁO PO POLSKIEJ SZKOLE PLAKATU?

Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
ul. Podklasztorna 117, Kielce

Wernisaż: 15 maja, godz. 18:00
Wystawa czynna: 14 maja – 2 czerwca 
Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Partner: West Liberty University – College of Arts and Communication


IRANIAN LOOK 

wystawa plakatu irańskiego 

Galeria Medium – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86, Warszawa

Wystawa czynna: 9–21 czerwca 
Koncepcja i wybór prac: Ladan Rezaei, Iraj Mirza Alikhani
Kuratorka w Polsce: Agnieszka Ziemiszewska
Organizator: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie


S.O.S. EARTH                     Visual petition for the climate emergency
S.O.S. TERRE                     
Une pétition visuelle pour l’urgence climatique
S.O.S. ŚWIAT   
                  Wizualna petycja w sprawie kryzysu klimatycznego

Une banque d’image pour l’action
Image bank for action
Bank zdjęć wykorzystywanych do działania 

Centrum Praskie Koneser – Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o.
plac Konesera 8, Warszawa 
Koncepcja wystawy: Arnaud Corbin, Thierry Sarfis

Kuratorka polskiej wystawy: Zofia Lasocka
Koordynatorzy: Lech Majewski, Monika Piwońska – dyrektor handlowy Centrum Praskiego Koneser, Head of MarketingDepartment Liebrecht & wooD GroupSp. z o.o.
Wernisaż: 9 czerwca, godz. 18:30 
Wystawa czynna: 10 czerwca – 31 lipca
Organizatorzy: Centrum Praskie Koneser – Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o., Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  
http://2degrees-petition.com/

Wzywamy twórców ze wszystkich krajów do stworzenia ogromnej wizualnej petycji – służącej walce z przyczynami i skutkami zmian klimatu oraz ograniczeniu globalnego wzrostu temperatury do 2 stopni C w 2100 roku. Pod ustaleniami COP21, znanego również jako Porozumienie Paryskie, podpisali się przedstawiciele 196 krajów. Każda wizualna wiadomość w ramach tej petycji może naświetlić przyczyny kryzysu klimatycznego, podkreślić jego ciężar gatunkowy i konieczność pilnego mu przeciwdziałania – wezwać do mobilizacji i konkretnych działań. Może ona przybrać formę plakatu, zdjęcia, animacji, ilustracji, komiksu, rysunku prasowego… 

Wizualna petycja jest dostępna w całości online na stronie 2degrees-petition.com – będzie wykorzystywana jako bank obrazów przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje lub instytucje na potrzeby przygotowania wystaw, banerów, materiałów na mityngi lub konferencje oraz do rozpowszechniania w sieciach społecznościowych. Petycja zostanie również wysłana do sekretariatu UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).


TOLERANCJA

wystawa zbiorowa plakatu

PROM Kultury Saska Kępa 
ul. Brukselska 23, Warszawa

Koncepcja wystawy i nadzór autorski: Mirko Ilić
Kuratorka: Maja Żurawiecka       
Koordynator: Lech Majewski 
Wernisaż: 9 czerwca, godz. 20:30
Wystawa czynna: 10 czerwca – 10 lipca 
Organizatorzy: PROM Kultury Saska Kępa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Projekt Tolerancja – wykorzystując moc designu – promuje koegzystencję w duchu akceptacji społecznej. We współpracy z artystami z całego świata chcemy podnosić świadomość ludzi na temat skali nietolerancji i jednocześnie kreować pozytywne zmiany pod każdą szerokością geograficzną. 

W kolejnych odsłonach tego projektu lokalni artyści ilustrują na swoich plakatach słowo „tolerancja” – zapisane w ich ojczystym języku. Plakaty pojawiając się w przestrzeni publicznej – w parkach, na kampusach uniwersyteckich, nawet w autobusach – angażują uwagę szerokiego grona odbiorców. Naszym celem jest krzewienie wzajemnego szacunku i obopólnej troski w świecie coraz bardziej podzielonym ze względu na rasę, nację, religię i orientację seksualną. Projekt Tolerancja wykorzystuje wyjątkową moc designu, czerpiąc ją z plakatów, które są na przemian zabawne i poważne, zadziwiające i autentyczne – po to, by przypominać, co nas łączy i co jest potrzebne do zniwelowania dzielących nas podziałów. Projekt ten inicjuje debatę o integracji, którą można budować tylko na fundamentach tolerancji. 


PO PROSTU PLAKAT 

wystawa plakatów Macieja Hibnera, wciąż aktywnego twórczo przedstawiciela polskiej szkoły plakatu

Galeria Grafiki i Plakatu 
ul. Hoża 40, Warszawa

Wernisaż: 10 czerwca, godz. 18:00–21:00 
Wystawa czynna: 11 czerwca – 30 czerwca  


AVANTI 

międzynarodowa wystawa plakatu grupy Turboposter oraz Pracowni Plakatu i Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego – z udziałem zagranicznych gości z Hochschule Luzern (Szwajcaria) i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně w Uściu nad Łabą (Czechy)

Dom Artysty Plastyka – Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)  
ul. Mazowiecka 11a, Warszawa 

Wernisaż i ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na plakat towarzyszącego wystawie: 11 czerwca, godz. 19:00
Wystawa czynna: 12–30 czerwca 
Kuratorka: Maja Żurawiecka 
Organizatorzy: ZPAP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, grupa Turboposter


ŚWIAT ALFREDA 

wystawa plakatów Alfreda Hałasy, wybitnego artysty od lat 70. XX w. związanego z l’Université du Québec w Montrealu 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, Warszawa 

Wernisaż: 30 czerwca, godz. 18:00
Wystawa czynna: 1 lipca – 15 września 
Kuratorka: Henryka Milczanowska
Organizator: Fundacja (dla) Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939–1989 we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie i Biblioteką Polską im. Wandy Stachiewicz w Montrealu


Wśród imprez towarzyszących znajdują się także prezentacje, prelekcje, warsztaty dla profesjonalistów i dla dzieci. 

Otwarcie 27. MBP w Warszawie uświetnia nowy początek działalności kulturalnej Pałacu Czapskich, głównej siedziby ASP w Warszawie, po renowacji i przebudowie – w ramach działania 8.1 Oś Priorytetowa VIII – ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

2020

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

ZA/PRZECIW 

międzynarodowy konkurs na plakat dla studentów i absolwentów ostatnich pięć lat po ukończeniu studiów (wszystkich stopni)

Ogłoszenie wyników: 20 sierpnia 
Wystawy pokonkursowe: październik 2020 – grudzień 2021 w różnych lokalizacjach
Kuratorzy: Agnieszka Ziemiszewska, Adam Klasa, Natalia Dydo
Organizator: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Współorganizatorzy: Akademia Sztuki w Szczecinie, Dydo Galeria Plakatu w Krakowie


Międzynarodowy konkurs na plakat dla studentów szkół artystycznych pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO – związany z obchodzonym przez UNESCO w dniach 24–31 października 2020 roku Światowym Tygodniem Kompetencji Medialnych i Informacyjnych

Temat Tygodnia: 

PRZECIWDZIAŁANIE DEZINFORMACJI. KOMPETENCJE INFORMACYJNE I MEDIALNE DLA KAŻDEGO I STOSOWANE PRZEZ WSZYSTKICH

Wystawa pokonkursowa: 
Galeria Salon Akademii w Centrum Praskim Koneser 
plac Konesera 8, Warszawa 

Wernisaż i ogłoszenie wyników: 24 października, godz. 15:00 
Wystawa czynna: 25 października – 30 listopada
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie we współpracy z grupą Turboposter
Partner imprezy: Centrum Praskie Koneser – Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o.


TT – TYPE TEXT – IDENTITY 

międzynarodowa wystawa zbiorowa plakatu typograficznego i typografii kinetycznej

Galeria Imaginarium
Łódzki Dom Kultury
ul. gen. Romualda Traugutta 18, Łódź

Wystawa czynna: 1–24 października 
Finisaż: 23 października, godz. 18:00 


ATypI 2020 All Over 

wirtualne wydarzenie
27–31 października 2020 

Kuratorka wystawy: Agnieszka Ziemiszewska
Kuratorka galerii: Magdalena Świątczak
Organizatorzy: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, Łódzki Dom Kultury – Galeria Imaginarium
Partnerzy: 中欧国际设计文化协会 (CEIDA – China–Europe International Design Culture Association), Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Bienal del Cartel Bolivia BICeBé


UNIWERSUM 

artystyczne interpretacje polskich osiągnięć w dziedzinie badań nad kosmosem – wystawa zbiorowa

PROM Kultury Saska Kępa 
ul. Brukselska 23, Warszawa

Wernisaż: 25 sierpnia, godz. 19:00
Wystawa czynna: 26 sierpnia – 15 września 
Kuratorka: Magdalena Boffito

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


MATKI NIEPODLEGŁOŚCI 

wystawa zbiorowa plakatów powstałych podczas warsztatów przeprowadzonych przez wykładowczynie Wydziału Grafiki ASP w Warszawie – Justynę Czerniakowską i Aleksandrę Kot

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (dziedziniec)

Wernisaż: 15 września, godz. 18:00
Wystawa czynna: 16 września – 15 października
Kuratorka: Sonia Jaszczyńska 
Organizator: Fundacja Nowolipki (Kasia Lisowska-Byster & Mateusz Machalski) we współpracy z Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie i Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej (STGU)

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


BIOGRAMY PISANE 

wystawa plakatów Stanisława Wieczorka, wybitnego grafika i dydaktyka ASP w Warszawie 

PROM Kultury Saska Kępa 
ul. Brukselska 23, Warszawa

Wernisaż: 17 września, godz. 18:00
Wystawa czynna: 18–30 września 
Kurator: Mateusz Machalski
Organizator: Collegium Nobilium

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”