27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowego konkursu na plakat pod patronatem UNESCO

  Dane osobiste


  Nazwisko1

  Imię1

  Ulica1

  Numer domu1

  Numer Mieszkania

  Kod pocztowy1

  Miasto1

  Kraj1

  Numer telefonu1

  E-mail1

  Obywatelstwo1

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu1


  Plakat


  Tytuł plakatu (EN)1

  Tytuł plakatu1

  Rok Powstania11

  Wymiary (W x S cm)1

  Technika druku 1

  Plik Plakatu1

  Format 70x100 cm, 300 DPI, typ pliku: JPG (highest quality) lub PDF, kolorystyka: CMYK max. rozmiar pliku 20 MB.
  Plik powinien być nazwany - imie_nazwisko_tytul-plakatu.jpg - bez znaków specjalnych  Dokumenty

      Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe