27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Międzynarodowy konkurs na plakat pod patronatem UNESCO

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przy współpracy z Turbo Poster  ogłasza Międzynarodowy konkurs na plakat dla studentów szkół artystycznych. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO    

Deadline 11 października 2020

Konkurs związany jest z obchodzonym przez UNESCO – w dniach 24-31 października 2020 roku – Światowym Tygodniem Kompetencji Medialnych i Informacyjnych

Tematem Tygodnia jest: „Przeciwdziałanie dezinformacji. Kompetencje informacyjne i medialne dla każdego i stosowane przez wszystkich”. 

Global Media and Information Literacy Week (Światowy Tydzień Kompetencji Medialnych i Informacyjnych) wiąże się z promocją edukacji medialnej i cyfrowej. Edukacja medialna to wychowanie obywateli w kierunku zdobywania umiejętności korzystania z mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, a jej wynikiem jest kształtowanie kompetencji medialnej i informacyjnej, pozwalającej zarówno świadomie i krytycznie odbierać treści komunikowania, jak i samemu je tworzyć. Obchody Tygodnia mają na celu zwrócenie uwagi na niezwykle istotny problem pojawiający się w kontekście wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata, związany z rozwojem nowych technik komunikacji. W cyfrowej rzeczywistości wysoki poziom umiejętności korzystania z mediów jest jednym z kluczowych czynników umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji. Inicjatywa UNESCO służy promowaniu umiejętności korzystania z wszelkich możliwości, jakie dostarcza świat cyfrowy, przy zachowaniu krytycznej postawy umożliwiającej ochronę przed zagrożeniami płynącymi z sieci. 

UNESCO rozpatruje kwestię kompetencji medialnej i informacyjnej z punktu widzenia Art.19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który głosi, że: „Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice”. Edukacja medialna ma dostarczać ludziom umiejętności pełnego korzystania z tego prawa.

Nasi Jurorzy

prof. Karel Mišek (Czechy) – grafik, ilustrator, kierownik Ateliér Grafický Design I w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania na Uniwersytecie Jana Ewangelisty Purkyně w Uściu nad Łabą 

prof. Thierry Sarfis (Francja) – grafik, organizator międzynarodowych wydarzeń promujących grafikę, wykładowca w L’école des créateurs d’avenir – Autograf w Paryżu

prof. Sławomir Ratajski (Polska) – malarz, twórca instalacji malarskich, profesor zwyczajny, wykładowca Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO; dyplomata

prof. Aanabella Salem (Argentyna) – artystka wizualna, graficzka, założycielka studio designu El Fantasma de Heredia

prof. Doğan Arslan (Turcja) – malarz, karykaturzysta, ilustrator, wykładowca na Uniwersytecie Medeniyet w Stambule

Robert Paršo (Słowacja) – artysta wizualny, grafik, twórca społeczno-kulturalnych inicjatyw, m.in. galerii i klubu Buryzone, kurator i organizator triennale Trnava Poster 

prof. Błażej Ostoja Lniski (Polska) – grafik, malarz, profesor zwyczajny, wykładowca i dziekan Wydziału Grafiki ASP W Warszawie; wybrany na stanowisko rektora ASP w Warszawie na kadencję 2020-2024

prof. Lech Majewski (Polska) – grafik, profesor zwyczajny, wykładowca Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, Prezydent Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie; muzyk

Justyna Czerniakowska (Polska) – graficzka, wykładowczyni Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

Plakaty zakwalifikowane na wystawę pokonkursową