27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Konkurs główny

  Dane osobiste


  Nazwisko1

  Imię1

  Ulica1

  Numer domu1

  Numer Mieszkania

  Kod pocztowy1

  Miasto1

  Kraj1

  Numer telefonu1

  E-mail1

  Obywatelstwo1

  Oświadczam, że: a) zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu Głównego. b) wykonałem/am plakat osobiście i samodzielnie1  Plakat #1


  Tytuł plakatu (EN)1

  Tytuł plakatu1

  Rok Powstania1

  Wymiary (W x S cm)1

  Technika druku 1

  Plik Plakatu1

  1200px dłuższy bok, typ pliku: JPG (highest quality) kolorystyka: CMYK max. rozmiar pliku 2 MB.
  Plik powinien być nazwany - imie_nazwisko_tytul-plakatu-1200px.jpg - bez znaków specjalnych  Plakat #2


  Tytuł plakatu (EN)

  Tytuł plakatu

  Rok Powstania

  Wymiary (W x S cm)

  Technika druku

  Plik Plakatu

  1200px dłuższy bok, typ pliku: JPG (highest quality) kolorystyka: CMYK max. rozmiar pliku 2 MB.
  Plik powinien być nazwany - imie_nazwisko_tytul-plakatu-1200px.jpg - bez znaków specjalnych  Dokumenty

      Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe