27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

W 2020 roku odbyło się kilka imprez towarzyszących 27. edycji MBP. Stanowiły wprowadzenie do tego, co ma się wydarzyć w zasadniczym jej terminie: 12 czerwca – 28 sierpnia 2021 roku.

PANDEMIA – jak wszystkim – i nam pokrzyżowała plany. Dlatego 27. edycja MBP planowana w całości na rok 2020 odbywa się przede wszystkim w 2021 roku. 

Oba konkursy Biennale mają charakter otwarty. Konkurs Główny nie jest sprofilowany tematycznie. To swoisty przegląd różnorodności kulturowej świata i jego aktualiów z wielu dziedzin życia. Szczególną kwestią, do której odnoszą się uczestnicy Konkursu Tematycznego, jest Zmieniający się świat a zdrowie. Zmiany dokonują się na poziomie społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym. Żyjemy w społeczeństwie ryzyka. Ścierają się ze sobą i mediują globalizacja i wszelka lokalność. Kontrasty rzucają się w oczy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 roku ogłosiła wybuch pandemii COVID-19 spowodowanej przez koronawirus SARS-CoV-2. Świat nadal się z nią nie uporał, choć odsetek osób, które przyjęły w populacji światowej (i każdego kraju oddzielnie) przynajmniej jedną dawkę szczepionki, znacząco rośnie. Jednocześnie, używając miary „sześciu stopni oddalenia”, można założyć, że każdy w globalnej wiosce zna już kogoś, kto przeszedł COVID-19, a nawet zmarł z jego przyczyny. 

Determinanty zdrowia mają – co jasne – specyfikę medyczną, ale także społeczno-kulturową, psychologiczną, polityczną i ekonomiczną. Degradacja środowiska naturalnego i globalna zmiana klimatu także do nich należą; zaobserwowano na przykład skutki zdrowotne wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zmagamy się z chorobami cywilizacyjnymi – pochodną osiągnięć ludzkości. Terminologia diagnostyczna dudni nam złowieszczo w głowach: rak, choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, cukrzyca, otyłość, depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, choroba alkoholowa, narkomania… Co każdemu z nas przypadnie w udziale? Jak tego uniknąć? Padamy ofiarą nawet nie tyle pandemii, co syndemii. Wdychamy zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy mechaniczne, zakłady przemysłowe, urządzenia grzewcze, a także dym tytoniowy. Zabiją zapomniana już dziś gruźlica i – nadal na dużą skalę – AIDS. A na masową skalę głód w Afryce – efekt gorliwej globalnej bezsiły. 

Posługujemy się – na poziomie wiedzy potocznej, a nie jedynie naukowej – licznymi medycznymi kategoriami:chorób zakaźnych (zresztą zmianie zasięgu geograficznego uległy ich wektory), chorób przenoszonych drogą płciową, chorób genetycznych, chorób autoimmunologicznych, chorób przewlekłych, chorób odzwierzęcych (w tym przenoszonych przez owady)… Dzieląc świat ze zwierzętami, coraz częściej dochodzimy do wniosku, że zdrowie jest jedno. Mówimy o zdrowiu miejskim, zdrowiu zawodowym, zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym, zdrowiu psychicznym, zdrowym starzeniu się… Ze zdrowiem wiąże się bezpieczeństwo żywności, wody czy chemiczne. Świadomość zdrowia i edukacja prozdrowotna, zmniejszanie nierówności zdrowotnych, rozwój technologii zdrowotnych i farmakologii (a wzrasta oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe), polityka zdrowotna respektująca cele zrównoważonego rozwoju – to jedne z istotniejszych wyzwań współczesności. 

Problematyka zdrowia we współczesnym świecie ma bardzo szeroki zakres!
Zobaczmy, jak widzą ją plakaciści!

I bądźmy zdrowi! 

Informacje porządkowe 

Plakaty do obu konkursów można było zgłaszać indywidualnie, w duecie, grupie artystycznej, także jako studia graficzne/projektowe/brandingowe. 

Zgłaszane plakaty musiały spełnić wymogi uczestnictwa zawarte w regulaminach obu konkursów – dostępnych na stronie internetowej www.warsawposterbiennale.com.

Otrzymaliśmy łącznie 3200 zgłoszeń, co przełożyło się na 6000 plakatów! 

KONKURS GŁÓWNY – na etapie finałowym:

310

plakatów

246

artystów

5

kontynentów

45

krajów:

Argentyna, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indonezja, Iran, Izrael, Włochy, Japonia, Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Korea Południowa, Kuba, Litwa, Macedonia, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Wielka Brytania

KONKURS TEMATYCZNY – na etapie finałowym:

99

plakatów

85

artystów

3

kontynenty

19

krajów:

Białoruś, Chiny, Czechy, Dania, Niemcy, Węgry, Iran, Izrael, Włochy, Japonia, Kanada, Kuba, Meksyk, Polska, Rosja, Serbia, Słowenia, Tajwan, Ukraina

Otwarcie wystaw pokonkursowych i rozstrzygnięcie rywalizacji przypada na 12 czerwca 2021!

Plakaty zakwalifikowane do finałowego etapu obu konkursów zostaną przekazane – zgodnie ze stosownymi przepisami i procedurami – do Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz ewentualnie innych kolekcji muzealnych lub archiwów. 

Przewidziane nagrody!  

Konkurs Główny

złoty medal – 20 000 PLN
srebrny medal – 15 000 PLN
brązowy medal – 10 000 PLN

Konkurs Tematyczny

złoty medal – 15 000 PLN
srebrny medal – 10 000 PLN
brązowy medal – 7 000 PLN

Honorowa Nagroda im. Józefa Mroszczaka przyznawana przez Rektora ASP w Warszawie.