27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Konkurs tematyczny

Niepodległa – ogłosiliśmy Otwarty konkurs tematyczny z okazji przypadających w 2018 roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz analogicznych rocznic w innych krajach regionu.

W 1918 roku spełniły się dążenia niepodległościowe Litwy, Łotwy, Estonii oraz proklamowano powstanie dwunarodowego niepodległego państwa – Czechosłowacji, a rok wcześniej powstała Finlandia. Konkurs odnosi się do następujących wartości: niepodległość, wolność, wspólnota, tożsamość wspólnotowa i kulturowa, naród, braterstwo/solidarność, tolerancja.

Zainspirowała nas przeszłość, ale w skali świata temat jest nieustannie aktualny.  Plakat swoim działaniem już nieraz udowodnił skuteczność w walce o wyższe cele!

Spośród 824 zgłoszonych do konkursu tematycznego plakatów 84 zostało dopuszczonych (w drodze preselekcji) na wystawę oraz do katalogu.