27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Konkurs główny

Nasze zaproszenie do Konkursu głównego przyjęło 90 wybitnych plakacistów z całego świata.

Prosiliśmy ich o wytypowanie dwóch własnych prac oraz zarekomendowanie kolejnego plakacisty, który zaprezentuje nam jedną pracę. Wskazanych zostało w ten sposób 68 uczestników. Wśród nich znajdują się artystki i artyści projektanci o światowej renomie oraz o mniej rozpoznawalnych nazwiskach, jednak równie interesujący, pracujący indywidualnie lub w grupach, studiach, agencjach, należący do różnych pokoleń, preferujący różne style. Prace spełniające warunki uczestnictwa nie podlegają selekcji – wszystkie znajdują się na wystawie głównej i w katalogu Biennale.

Prezentujemy publiczności szeroki przegląd plakatów datowanych na lata 2015–2018. Aktualność plakatu!

245 plakatów – powstałych w latach 2015–2018
158 plakacistów z całego świata