27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Już w toku!

Droga Publiczności imprez kulturalnych ASP w Warszawie! Drodzy Graficy, Plakaciści! STUDENCI! 

W 2020 roku odbyło się kilka interesujących imprez towarzyszących 27. MBP w Warszawie. Stanowiły rodzaj wprowadzenia do tego, co ma się wydarzyć w zasadniczym jego terminie: 12 czerwca – 28 sierpnia 2021. A przede wszystkim przeprowadziliśmy Międzynarodowy konkurs na plakat dla studentów szkół artystycznych pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, który zwieńczyła plenerowa (co ważne w dobie pandemii!) wystawa w Centrum Praskim Koneser.   

Z wielką radością przypominamy o trwającym naborze plakatów do Konkursów: Głównego i Tematycznego. Oba konkursy mają charakter otwarty. Konkurs Główny nie jest sprofilowany tematycznie. Stanie się zatem swoistym przeglądem różnorodności kulturowej świata i jego aktualiów z wielu dziedzin życia. Szczegółowym problemem, który przyświeca tylko Konkursowi Tematycznemu, jest „Zmieniający się świat a zdrowie”. Zmiany dokonują się na poziomie społecznym, kulturowym, politycznym, gospodarczym. Żyjemy w społeczeństwie ryzyka. Ścierają się ze sobą i mediują globalizacja i wszelka lokalność. Kontrasty rzucają się w oczy. Nieustannie czerpiemy z natury, przeobrażamy ją – coraz częściej konfliktując się z nią i niszcząc ją. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 roku ogłosiła wybuch pandemii COVID-19 – spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. Nadal świat nie uporał się z nią, choć zaczynamy się szczepić. Ale przecież problematyka zdrowia we współczesnym świecie ma bardzo szeroki zakres!Od plakacistów chcemy dowiedzieć się więcej!  

Poza wystawami Konkursów: Głównego i Tematycznego przygotowujemy kolejne liczne wystawy, prezentacje, prelekcje, warsztaty dla profesjonalistów i dla dzieci…