27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

W niedzielę, 10 czerwca, na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od lat 6 i młodzieży. Rozpoczną się o godz. 11 i potrwają do godz. 13.00. Warsztaty są jedną z imprez towarzyszących tegorocznemu, 
26. Międzynarodowego Biennale Plakatu, którego głównym organizatorem jest warszawskie ASP, przy współudziale Muzeum Plakatu w Wilanowie, OOH Agency AMS oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).

Podczas warsztatów młodzi uczestnicy dowiedzą się czym dokładnie jest plakat i jak wygląda proces jego powstawania: od notowania pomysłów w formie szkiców do powstania skrótu, symbolu – widzialnego znaku idei. Następnie sami narysują plakat, który wyrazi ich subiektywne odczucia 
i emocje związane z tematem „Moja Polska”. A wszystko w atmosferze zabawy i radości.

Pracować będą indywidualnie, przy sztalugach, które zapewnią im możliwość patrzenia 
na powstające dzieło z koniecznej odległości. Format papieru, przemyślany wybór materiałów 
i narzędzi oraz opieka studentów Wydziału Grafiki i Studium Pedagogicznego zapewni dzieciom szybkie wejście w dziedzinę sztuki jaką jest plakat. Do dyspozycji uczestników będą; markery, flamastry, kolorowe papiery, kredki, odpowiedni papier i fartuchy ochronne.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat dokumentujący udział w warsztatach.