27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Zaproszenie do Konkursu Tematycznego

Szanowni Koledzy Graficy!

Zapraszam Was do wzięcia udziału w tematycznym konkursie 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie.

W tym roku przypada 100. rocznica ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę, Czechy, Litwę, Łotwę i Estonię, a w zeszłym roku taką rocznicę obchodziła Finlandia. Konkurs związany jest zatem z wartościami niepodległości, wolności, braterstwa/solidarności, wspólnotowej tożsamości. Zastanówcie się, czym dla Was osobiście są te wartości, czy we współczesnym świecie są miejsca, które wymagają Waszego dopominającego się o nie głosu. Plakat swoim działaniem już nieraz udowodnił skuteczność w walce o wyższe cele.

Liczymy na Waszą inwencję.

Lech Majewski
Prezydent 26. MBP w Warszawie