27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

List otwarty

Szanowni Koledzy Graficy!

26. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie przebiegać będzie pod znakiem dwóch konkursów – głównego i tematycznego. Zaprosiliśmy 100 wybitnych grafików do udziału – dwoma plakatami – w konkursie głównym oraz poprosiliśmy każdego z nich o zarekomendowanie kolejnego grafika, który zaproponuje do tego konkursu jedną pracę. Konkurs tematyczny jest natomiast otwarty dla wszystkich, którzy nadeślą do 3 prac – odnosi się do wartości niepodległości, wolności, braterstwa/solidarności, wspólnotowej tożsamości.

Otwarcie 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie odbędzie się 9 czerwca 2018 roku o godzinie 18:00 na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Cały program z wykazem wszystkich imprez towarzyszących jest w przygotowaniu i podamy go w najbliższym czasie, ale już mogę zaanonsować niektóre wydarzenia:

8 czerwca o godz. 18:00 zostanie otwarta wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie poświęcona 50-leciu tej zasłużonej placówki;

8 i 9 czerwca od godziny 10:00 do 14:00 odbywać się będzie w Auli ASP w Warszawie konferencja z udziałem wybitnych specjalistów od projektowania – wstęp wolny;

9 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy na wystawę „Akademia otwarta”, zaprezentujemy prace studentów warszawskiej ASP – między innymi kuźni polskiego plakatu;

od 2 do 7 czerwca wybitni specjaliści będą prowadzić Międzynarodowe Warsztaty Projektowania Graficznego – udział w nich będzie odpłatny.

Publiczność i nas czeka poza tym wiele innych atrakcyjnych wystaw, wydarzeń i imprez towarzyszących.

Czerwiec należy do grafiki i Warszawa będzie to świętować!

Lech Majewski
Prezydent 26 MBP w Warszawie.