Wyniki 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie9 czerwca 2018 r. Jury 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu, w składzie: Zdzisław Schubert (Polska, przewodniczący Jury), Jianping He (Niemcy), Anna Naumova (Rosja), Jerzy Skakun (Polska) oraz Catherine Zask (Francja) podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród w tegorocznej edycji konkursu głównego:

Złoty medal:

HELMO: Thomas Couderc i Clément Vauchez (Francja), za plakat pt. „Jazzdor / Strasbourg Jazz Festival”, 2017

Srebrny medal:

Vladimir Chaika (Rosja), za plakat pt. „Swarovski”, 2017

Brązowy medal:

Kazunari Hattori (Japonia) za plakat pt. „A Cup of Sake”, 2016

W uzasadnieniu swojej decyzji członkowie Jury poinformowali, że pierwsza nagroda została przyznana za „rytm liternictwa i elementów graficznych oddających ducha jazzu”; plakat ten jest „grą z tym, co widoczne i zasłonięte”. Drugą nagrodę przyznano za „sarkastyczne spojrzenie na rewolucję oraz to, co się z nią stało”, z kolei plakat nagrodzony brązowym medalem został wyróżniony za „siłę japońskiej estetyki wyrażoną subtelnymi środkami.”

Jury przyznało również Nagrodę Honorową im. Józefa Mroszczaka. Jej laureatem został Łukasz Luka Rayski za plakat pt. „Konstytucja” z 2016 r. Wyróżniona praca została nagrodzona za „inteligentne skojarzenie liter występujących w słowie „konstytucja”, wydobywające ukryte wyrazy i znaczenia”.

Na wystawę konkursu głównego przyjęto 245 prac 158 artystów z 30 krajów. Zgodnie z regulaminem prace zostały dopuszczone do udziału w 26 edycji MBP.

W otwartym  konkursie tematycznym pt. Niepodległa, zorganizowanym z okazji przypadających
w 2018 roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz analogicznych rocznic
w innych krajach regionu, spośród 848 zgłoszeń – zgodnie z regulaminem, po preselekcji – do konkursu dopuszczone zostały 84 prace 78 artystów z 18 krajów.

Międzynarodowe Jury przyznało następujące nagrody:

Złoty medal:

Tu Shen (Chiny), za plakat pt. „The Cost of Safety”, 2014

Srebrny medal:

Wojciech Domagalski (Polska), za plakat pt. „Polska”, 2018

Brązowy medal:

Mingliang Li (Chiny), za plakat pt. „Poland 100th, 2018

Pierwszą nagrodę przyznano za interpretację „masowej kontroli społeczeństw oraz zagrożeń z tym związanych”. Druga nagroda została przyznana za „przeniesienie idei konkursu na arenę cyrkową”,
w której „podium jest elementem radości, a jednocześnie pustki”, a trzecia za „swobodne i ekspresyjne skojarzenia chińskiego artysty na temat Polski.”

Biennale potrwa do 15 lipca.  Wystawę konkursu głównego można oglądać w galerii Salon Akademii, przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 (wejście od ul. Traugutta), zaś wystawę konkursu tematycznego na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych.

News


Wyniki 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie


9 czerwca 2018 r. Jury 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu, w składzie: Zdzisław Schubert (Polska, przewodniczący Jury), Jianping He (Niemcy), Anna Naumova (Rosja), Jerzy Skakun (Polska) oraz Catherine Zask (Francja) podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród w tegorocznej edycji konkursu głównego: Złoty medal: HELMO: Thomas Couderc i Clément Vauchez (Francja), za plakat pt. „Jazzdor / Strasbourg […]


Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży


W niedzielę, 10 czerwca, na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od lat 6 i młodzieży. Rozpoczną się o godz. 11 i potrwają do godz. 13.00. Warsztaty są jedną z imprez towarzyszących tegorocznemu, 
26. Międzynarodowego Biennale Plakatu, którego głównym organizatorem jest warszawskie ASP, przy współudziale Muzeum Plakatu […]


Trailer 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie


Przypominamy, zapraszamy


Zaproszenie na Wielkie Otwarcie


Zapraszamy na Wielkie Otwarcie 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie oraz Akademii Otwartej


Komunikat o aktualnym etapie konkursu tematycznego 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie


Spieszymy z informacją, że spośród 824 plakatów zgłoszonych do konkursu tematycznego 26. MBP na wystawę oraz do katalogu zostało dopuszczonych 80 prac. Laureatów wybierze międzynarodowe jury w składzie: Jianping He (Niemcy/Chiny) – grafik Anna Naumova (Rosja) – graficzka Zdzisław Schubert (Polska) – krytyk i historyk sztuki Jerzy Skakun (Polska) – grafik Catherine Zask (Francja) – […]


List otwarty


Szanowni Koledzy Graficy! 26. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie przebiegać będzie pod znakiem dwóch konkursów – głównego i tematycznego. Zaprosiliśmy 100 wybitnych grafików do udziału – dwoma plakatami – w konkursie głównym oraz poprosiliśmy każdego z nich o zarekomendowanie kolejnego grafika, który zaproponuje do tego konkursu jedną pracę. Konkurs tematyczny jest natomiast otwarty dla wszystkich, […]


Zaproszenie do Konkursu Tematycznego


Szanowni Koledzy Graficy! Zapraszam Was do wzięcia udziału w tematycznym konkursie 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. W tym roku przypada 100. rocznica ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę, Czechy, Litwę, Łotwę i Estonię, a w zeszłym roku taką rocznicę obchodziła Finlandia. Konkurs związany jest zatem z wartościami niepodległości, wolności, braterstwa/solidarności, wspólnotowej tożsamości. Zastanówcie się, czym dla […]